thí nghiệm: Cập nhật tin tức thí nghiệm mới nhất 24h qua. Đọc tin thí nghiệm trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất thí nghiệm

Thí nghiệm tàn bạo đi vào lịch sử: Bác sĩ giết 15 con chó để chứng minh hồn ma tồn tại, kết cục thành trò cười cho muôn đời sau

31/12/2021
Hồn ma có thực sự tồn tại trên đời này không? Đó là câu hỏi gây ra nhiều nhanh cãi nhất trong lịch sử loài người nhưng đến nay vẫn không ai chứng minh được. Kẻ tin thì khăng khăng rằng có, còn người không tin thì quả quyết là không.