thuế: Cập nhật tin tức thuế mới nhất 24h qua. Đọc tin thuế trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất thuế

Cha mẹ thành phố nuôi con ra sao với mức giảm trừ 3,6 triệu đồng/tháng

01/03/2020
3,6 triệu đồng/tháng/người phụ thuộc là mức giảm trừ gia cảnh đang được áp dụng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chi phí nuôi con ở thành phố đã gấp vài lần con số đó.