thuế thu nhập: Cập nhật tin tức thuế thu nhập mới nhất 24h qua. Đọc tin thuế thu nhập trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất thuế thu nhập

Chính thức: Thuế VAT giảm từ 10% xuống 8% trong năm 2022

12/01/2022
Đây là một phần nội dung trong Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua.