Trung tâm Tâm Việt: Cập nhật tin tức Trung tâm Tâm Việt mới nhất 24h qua. Đọc tin Trung tâm Tâm Việt trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất Trung tâm Tâm Việt

Quyết định chấm dứt hoạt động của Tâm Việt đối với trẻ tự kỷ

19/11/2019
Sở Lao động TB&XH Hà Nội quyết định Trung tâm Tâm Việt phải chấm dứt hoạt động tiếp nhận, nuôi, dạy kỹ năng cho trẻ tự kỷ trên địa bàn TP Hà Nội.