trường quốc tế: Cập nhật tin tức trường quốc tế mới nhất 24h qua. Đọc tin trường quốc tế trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất trường quốc tế

3 cụm trường Vinschool đạt giám định của Hội đồng các trường Quốc tế

10/06/2022
Ba cụm trường hệ thống Giáo dục Vinschool: Vinschool the Harmony, Vinschool Times City, Vinschool Central Park vừa trở thành những trường Việt Nam tiên phong đạt giám định của Hội đồng các trường Quốc tế (CIS - The Council of International Schools).