vào lớp 1: Cập nhật tin tức vào lớp 1 mới nhất 24h qua. Đọc tin vào lớp 1 trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất vào lớp 1

Xếp hàng từ 1h sáng để mua hồ sơ xin học lớp 1 cho con

12/03/2022
Khoảng 6h30, toàn bộ hồ sơ tuyển sinh lớp 1 trường Marie Curie (Hà Nội) được bán hết khi hàng trăm phụ huynh đến xếp hàng từ 1-2h sáng.