vào lớp 1: Cập nhật tin tức vào lớp 1 mới nhất 24h qua. Đọc tin vào lớp 1 trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất vào lớp 1

Lưu ý quan trọng với phụ huynh có con vào lớp 1 năm 2020, năm đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới

05/12/2019
Bắt đầu từ năm 2020, Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức được áp dụng cho học sinh lớp 1 với một số thay đổi lớn.