Dựng phim về bi kịch của nền kinh tế Mỹ

Bình luận0

Bộ phim tài liệu có tên I.O.U.S.A. công chiếu ở 358 nhà hát trên toàn nước Mỹ tối qua, nhằm kêu gọi sự quan tâm lớn hơn của cộng đồng đối với những khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là tình trạng nợ nần quốc gia.


Bình luận(0)