Rao bán quốc gia đang bên bờ phá sản

Iceland, một đất nước ít được biết đến nhưng lại có thu nhập cao nhất thế giới có nguy cơ trở thành nạn nhân đầu tiên của khủng hoảng tài chính, và đang được rao bán trên eBay.