Hà Nội lên kế hoạch xoá "bún mắng, cháo chửi"

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các tổ chức đoàn thể thành phố phối hợp thực hiện và yêu cầu các sở, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các tổ chức đoàn thể thành phố phối hợp thực hiện và yêu cầu các sở, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 122/UBND về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

ha-noi-len-ke-hoach-xoa-bun-mang-chao-chui
Hình ảnh quán "bún chửi" được phát trên kênh CNN.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, phối hợp Sở Công thương, Sở Y tế xây dựng, trình UBND thành phố ban hành "Quy chế tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố theo hướng văn minh, hiện đại", tham mưu bổ sung tiêu chí ứng xử văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa hàng năm.

Giao Sở Công thương thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật và thành phố đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố; chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát xử lý những vi phạm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nếp ứng xử văn hóa, văn minh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ nói chung, kinh doanh dịch vụ ăn uống nói riêng gắn với việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020".

Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý toàn diện các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố trên địa bàn; phát huy tích cực vai trò hệ thống chính trị xã hội, đoàn thể trên địa bàn trong việc tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện nếp sống văn hóa trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh có vi phạm; xem xét thu hồi hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với cơ sở vi phạm.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các tổ chức đoàn thể Thành phố phối hợp thực hiện và yêu cầu các sở, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện.

Trước đấy, Thành ủy Hà Nội có văn bản số 508-CV/TU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, trên một số trang mạng và dư luận xã hội có nhiều bài viết phản ánh, phê bình các hành vi ứng xử thiếu văn hóa của một số chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Nhằm huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nếp ứng xử văn hóa trong hoạt động dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, xây dựng, trình UBND thành phố ban hành "Quy chế tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố, theo hướng văn minh, hiện đại", tham mưu bổ sung tiêu chí ứng xử văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa hàng năm.

Sở Công thương tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố; thường xuyên thanh tra, đôn đốc chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý kịp thời chủ cửa hàng, chủ quán ăn vi phạm; thu hồi giấy phép kinh doanh đối với chủ kinh doanh có hành vi, cử chỉ, lời nói xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của khách hàng.

Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua ‘‘Chỉnh trang cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh thức ăn đường phố theo hướng văn minh, hiện đại; thực hiện tốt văn hóa ứng xử kinh doanh chuyên nghiệp"; "văn minh thương mại"... nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về nếp giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch….

Theo Tiền Phong

bún mắng

cháo chửi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.