Bà Nguyễn Phương Hằng nói lời sau cùng

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng mong sớm trở về tiếp tục làm những công việc giúp dân, giúp đất nước.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ba-nguyen-phuong-hang-noi-loi-sau-cung-2192729.html?fbclid=IwAR266yBxoM-5hdUgh_NStHf5ujZquJEll6cY7KEbH4vHoRTOx63IdZKtHIk

Nguyễn Phương Hằng

Bình luận