Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”

Sáng 21/9, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, đã khai mạc trọng thể.

 Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X: Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”-1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân Chương lao động hạng Nhất cho Hội Nông dân Thành phố

Dự Đại hội có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Dự Đại hội còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Đặc biệt, dự Đại hội có 344 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 466.000 hội viên nông dân trên toàn thành phố Hà Nội.
 
14/14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội IX đề ra
 
Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố cho biết: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy Hà Nội; sự tạo điều kiện của HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân với các sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố, các quận, huyện, thị xã; đặc biệt là sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô, công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả nổi bật. 
 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X: Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”-2

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô đã hoàn thành với 14/14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội IX đề ra, trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao, như: phát triển hội viên (150%), xây dựng Quỹ hội (175%); xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường (135%), tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân (134%)... Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, tập trung hướng mạnh về cơ sở; tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân có trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực. 
 
Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động; Đội ngũ cán bộ Hội được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm; Chất lượng hội viên được nâng lên, quyền lợi của hội viên được đảm bảo, ngày càng tin tưởng gắn bó với tổ chức Hội; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được chú trọng tăng cường; Vai trò nòng cốt của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.
 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X: Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”-3

Quang cảnh Đại hội

Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội phát động được lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và bảo vệ môi trường. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân. Cụ thể, trong thong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trong nhiệm kỳ, đã có 1.350.310 lượt hội viên đăng ký tham gia phong trào (chiến 65% so với tổng số hộ hội viên), qua bình xét có 874.632 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp bình quân đạt gần 67% so với số hộ hội viên đăng ký. Thông qua phong trào ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp có mức thu nhập cao. 
 
Cùng với vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tương trợ, giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho 21.173 lao động ở nông thôn. Vận động giúp nhau 66.951 ngày công, 6.019 cây, con giống trị giá 13 tỷ 883 triệu đồng; 15.212 tấn phân bón các loại. Đã trực tiếp và phối hợp giúp đỡ 14.742 hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu, xây dựng 212 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mái ấm nông dân trị giá 3 tỷ 441 triệu đồng; đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các quỹ ở địa phương.
 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X: Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”-4

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Thành phố tặng bức trướng cho Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Thành phố đề ra 5 mục tiêu tổng quát, đó là: Tập trung vào công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, kỷ cương; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nông dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… cùng 16 chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện, Hội Nông dân Thành phố chọn 2 khâu đột phá: Chuyển đổi số và liên kết sản xuất.
 
Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân yếu kém, hạn chế của nhiệm kỳ 2018-2023; đồng thời chỉ ra những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thủ đô, từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Hội trong nhiệm kỳ 2023-2028, tạo bước phát triển mới đối với công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X: Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”-5

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Đại hội

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị được thể hiện cô đọng trong chủ đề Đại hội và cũng là những quyết tâm của cán bộ, hội viên, nông dân Thành phố trong nhiệm kỳ mới.
  
Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức Hội phải khẳng định vị thế của mình trong xã hội và trong lòng người dân; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và Thành phố với nông dân, xây dựng các cấp Hội thật sự vững mạnh. Cùng với việc đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, đội ngũ cán bộ hội cần sâu sát, nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, phải thực sự là người đồng hành của nông dân Thủ đô. Làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X: Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”-6

Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho Hội Nông dân Thành phố

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tập trung quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, định hướng lớn về thực hiện chính sách “tam nông” trong giai đoạn hiện nay, đó là: “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; quán triệt, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm là các chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII) như: Chương trình số 04, Chương trình 06 và Chương trình 08 gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới.
 
Đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả hơn nữa các cuộc vận đồng, các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên nông dân, đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững... Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới để mỗi người dân nông thôn thấy được mình là chủ thể, được tham gia bàn bạc dân chủ, quản lý, giám sát thi công các dự án xây dựng nông thôn mới của địa phương. Quan tâm chú trọng vận động nông dân tích cực bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn; tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tự giác giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giữ vững sự bình yên cho nông thôn ngay từ cơ sở.
 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X: Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”-7

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 
Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội, tại phiên làm việc thứ Nhất, Đại hội đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu được 39 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí và tin tưởng rằng tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đề ra, góp phần đưa công tác Hội, phong trào nông dân Thủ đô tiếp tục phát triển vững mạnh, là một trong những lá cờ đầu trong công tác Hội và phong trào nông dân cả nước; ghi dấu ấn đậm nét một nhiệm kỳ mới với những khí thế mới, góp sức xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. 
 
Nhấn mạnh sau Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp Hội khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể. Để Hội Nông dân các cấp hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các cấp Hội Nông dân Thành phố hoàn thành nhiệm vụ  chính trị của mình.
 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội, lần thứ X: Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”-8

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng với các đồng chí lãnh đạo Thành phố

 
Để ghi nhận kết quả đã đạt được, tại Đại hội, Hội Nông dân thành phố Hà Nội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Hội Nông dân Thành phố được Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

Theo Hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2859778/ai-hoi-ai-bieu-hoi-nong-dan-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-x-oan-ket---trach-nhiem---sang-tao---hop-tac---phat-trien.html;jsessionid=Rr7xI5p6Ku7398-hD7QbyhFp.undefined?fbclid=IwAR3KCX7MR9z8ZL1B34VcpKDY9lS9s4ZESgodjMfA8TFOCnCORV_pYbwS-pw

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.