Chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình số 01 của Thành uỷ khoa học, hiệu quả

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng kiến nghị Trung ương và Thành phố tăng cường những chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ...

Sáng 5/5, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37/QĐ-TW của BCH T.Ư về “Những điều đảng viên không được làm”, tại Huyện ủy Thường Tín.

Chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình số 01 của Thành uỷ khoa học, hiệu quả-1
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi làm việc

Xác định rõ vị trí vai trò, tầm quan trọng của Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cáp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. 
 
Trong đó, các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể, các ngành của huyện tập trung xây dựng và tổ chức triển khai đề án thực hiện 10 chương trình của Thành ủy và 9 chương trình công tác của Huyện ủy; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy đề ra, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn vướng mắc khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ; đổi mới lề lối làm việc; thông qua cải cách TTHC nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ Nhân dân, qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể cũng có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp làm tốt tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tạo đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP và các chính sách an sinh xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 
 
Trong triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã giải quyết những đòi hỏi thực tiễn, vấn đề mà Nhân dân, dư luận quan tâm, bức xúc lâu nay, thể hiện đổi mới nhận thức, cách làm, quyết tâm cao nhằm loại bỏ những khuyết điểm, xây dựng Đảng trong sạch. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân triển khai hoạt động theo Quy định một cách tiết kiệm, có ý nghĩa, kiểm soát không ảnh hưởng đến hoạt động của tập thể, cá nhân, đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng kiến nghị Trung ương và Thành phố tăng cường những chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Ban Chỉ đạo 35 để đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch; đồng thời, nghiên cứu bố trí chức danh cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã, thị trấn là chuyên trách để nâng cao trách nhiệm cán bộ trong công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy các xã, thị trấn.
 
Trao đổi về các nội dung kiểm tra, thành viên đoàn đề nghị Huyện ủy Thường Tín cần đánh giá rõ kết quả đạt được, cụ thể hoá bằng số liệu; những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong một năm thực hiện Chương trình 01-CTr/TU và triển khai Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW; công tác tuyên truyền, quán triệt chính trị tư tưởng. 

Chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình số 01 của Thành uỷ khoa học, hiệu quả-2

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; chú trọng nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là trong việc tang văn minh, cưới tiến bộ, làm đẹp cảnh quan môi trường; nỗ lực khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính,… phấn đấu năm sau kết quả đạt được sẽ tiến bộ hơn.
 
Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW là nội dung quan trọng, có liên quan chặt chẽ với nhau, do đó, Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện trong thời gian qua của các cấp uỷ Đảng trực thuộc. 
 
Đồng tình với những tồn tại hạn chế được huyện nêu trong báo cáo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Huyện ủy chỉ rõ nguyên nhân của từng hạn chế, từ đó, có giải pháp khắc phục, trong đó cần định lượng cụ thể, đánh giá sát thực tế, tránh chung chung, từ đó sẽ theo dõi, kiểm điểm được tiến độ thực hiện. 
 
Lưu ý Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy có 14 chỉ tiêu, do đó, Huyện ủy phải rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu trong kế hoạch thực hiện, đảm bảo cụ thể hoá các chỉ tiêu của chương trình. Trong đó, phải khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế trong công tác CCHC, cần thiết phải xây dựng Đề án cụ thể, xác định rõ mục tiêu nâng cao chỉ số xếp hạng của huyện về công tác này. 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu huyện cần chú trọng công tác quán triệt, tuyên truyền Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, đặc biệt là chú trọng công tác sắp xếp cán bộ, tập trung ở những tổ chức cơ sở đảng còn yếu kém. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ giao ban, đánh giá rõ những đơn vị làm tốt, chưa tốt để biểu dương khen thưởng hoặc phê bình kịp thời. 
 
Nhấn mạnh tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Đảng bộ huyện cần chú trọng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo triển khai thực hiện các Chương trình công tác lớn của Thành uỷ phải thật khoa học, hiệu quả. Với tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng chí yêu cầu huyện chú trọng công tác phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và lưu ý thực hiện tốt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khai thác triệt để tiềm năng sẵn có, nắm bắt thời cơ để huyện phát triển thực sự bền vững.

Theo Hanoi.gov,vn
 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2852062/chu-trong-oi-moi-cong-tac-lanh-ao-am-bao-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-so-01-cua-thanh-uy-khoa-hoc-hieu-qua.html?fbclid=IwAR0ndBh39UaSqsI78cQsgPG-dzWWaBwM7K38TewkNEKCGgF3POpbz9MK0KE

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.