Giáo viên không được nhắc trực tiếp học sinh tiểu học việc nộp tiền

Thứ ba, 28/08/2018 07:57
Đó là một trong những lưu ý trong công tác tài chính và các khoản thu trong nhà trường của Sở GD-ĐT Khánh Hoà về việc chuẩn bị năm học mới 2018-2019.

Đó là một trong những lưu ý trong công tác tài chính và các khoản thu trong nhà trường của Sở GD-ĐT Khánh Hoà về việc chuẩn bị năm học mới 2018-2019.

Theo đó, các trường phải bố trí nhân viên thu các khoản tiền theo quy định tại văn phòng nhà trường, các giáo viên không được thu tiền trực tiếp từ học sinh. Trong trường hợp cần nhắc nhở việc nộp các khoản tiền, nhà trường phải có thông báo bằng văn bản bỏ vào phong bì gửi đến cho phụ huynh học sinh, giáo viên tuyệt đối không được nhắc trực tiếp học sinh việc nộp các khoản tiền.

Sở GD-ĐT Khánh Hòa yêu cầu các giáo viên không được thu tiền trực tiếp và cũng không được nhắc trực tiếp học sinh tiểu học việc nộp các khoản tiền.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu tất cả các khoản thu phải có căn cứ về pháp lý, được thông báo và niêm yết công khai ở những nơi dễ thấy để cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh có thể đọc, tham khảo.

Đối với các khoản thu hộ hoặc tiền ăn, đồ dùng bán trú cho học sinh thì nhà trường chỉ thu đủ, tuyệt đối không để quỹ tồn số tiền lớn và phát sinh lãi từ các khoản thu này.

Yêu cầu nhà trường phổ biến đầy đủ Thông tư 55 về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh đến tất cả cha mẹ được biết. Không thu các khoản tiền trái với quy định của Điều lệ.

Cùng đó, thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính các khoản kinh phí theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT.



Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet