Hội phụ huynh trả lại 332 triệu đã thu

Sáng nay Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tiểu học Hoàng Diệu Thủ Đức, TP.HCM đã trả lại các khoản thu này cho phụ huynh.

Lãnh đạo Trường tiểu học Hoàng Diệu Thủ Đức, TP.HCM, cho biết Ban đại diện phụ huynh làm thì phải chịu trách nhiệm lại và sáng nay, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường thực hiện trả lại tiền cho phụ huynh.

>>
Đầu năm, hội phụ huynh trường tiểu học tính chi 332 triệu đồng

Liên quan đến Bản dự thảo 332 triệu mà Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Thủ Đức, TP.HCM đưa ra đầu năm học, lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Diệu, cho biết việc Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường vạch ra các khoản thu thì Ban đại diện phải chịu trách nhiệm. Sáng nay Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã trả lại các khoản thu này cho phụ huynh.

Hội phụ huynh, lạm thu, tiền trường
 

Trước đó, trong đại hội trù bị cha mẹ học sinh đầu năm của Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã đưa ra một dự thảo chi tiêu dự kiến cho các hoạt động trong từng tháng của năm học. 

Với bản dự thảo này, công trình hội cha mẹ học sinh cần 332 triệu đồng. Do trường có 39 lớp nên tính trung bình ra mỗi lớp sẽ phải đóng 9 triệu đồng/năm cho Quỹ hội phụ huynh trường. Chia bình quân 25.000 đồng/ học sinh/ tháng. 

Trong 332 triệu này đa phần kinh phí hội phụ huynh trường dành cho các họat động, các ngày lễ, hội thi, các hoạt động văn nghệ, văn hóa. Trong đó, hoạt động cần khoản chi nhiều nhất lên tới 90 triệu, thấp nhất 20 triệu, các hoạt động khác cần 40-50 triệu.

Theo Tuệ Minh (VietNamNet)

học sinh

lạm thu

hội phụ huynh

ban đại diện cha mẹ học sinh

Bình luận(2)
Thầy giáo làng
27/09/2017 | 13:26
Vậy có nghĩa là dẹp tất cả những hoạt động kể trên của trường???
vậy một lần nữa nên đề nghị GIẢI TÁN HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH