Diễn viên đóng khỉ trong 'Đại chiến hành tinh khỉ' như thế nào?

Khỉ trong “War for the Planet of the Apes” là những người mang các công cụ đặc biệt trên lưng, khuôn mặt và sự kết hợp của đồ họa máy tính để ra những nhân vật khỉ có tính cách.

Khỉ trong “War for the Planet of the Apes” là những người mang các công cụ đặc biệt trên lưng, khuôn mặt và sự kết hợp của đồ họa máy tính để ra những nhân vật khỉ có tính cách.

Xem thêm >>
Nữ cảnh sát giật đùng đùng khi bắt rắn trên đường
Theo Zing

diễn viên

động vật

Bình luận