Hồng Vân chỉ thẳng mặt Việt Hương: "Mày mới là con hai mặt"

Bước nhảy ngàn cân, Việt Hương, Hồng Vân

Hai giám khảo nữ của "Bước nhảy ngàn cân" thân thiết trong những ngôn từ bình dân nhất khiến khán giả cười vang cả trường quay.

Theo Khampha

Việt Hương

Hồng Vân

bước nhảy ngàn cân

Bình luận