Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C

Nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

nắng nóng

dự báo thời tiết

Bình luận