Phụ nữ ai cũng ghét 2 chữ tùy em

Họ rất ghét phải nghe câu “Tùy” từ người mà họ đang chờ đợi một sự lựa chọn rõ ràng, “Tùy”, họ sẽ cảm thấy mình đang bị lãng phí thời gian quý báu và không được trân trọng.

Phụ nữ rất ghét phải nghe câu “Tùy” từ người mà họ đang chờ đợi một sự lựa chọn rõ ràng, “Tùy”, họ sẽ cảm thấy mình đang bị lãng phí thời gian quý báu và không được trân trọng.

>>
Tôi chưa bao giờ làm vợ rơi nước mắt - Bài học đàn ông nào cũng cần phải ghi nhớ

Theo Thethao&xahoi


phụ nữ

cuộc sống

Bình luận