Trước nghệ sĩ Trung Dân, Hoài Linh đã từng phải giơ tay 'đầu hàng'

Nghệ sĩ hài Trung Dân với tài ứng biến, lối diễn xuất tự nhiên đã khiến Hoài Linh phải giơ hai tay... 'đầu hàng'.

Nghệ sĩ hài Trung Dân với tài ứng biến, lối diễn xuất tự nhiên đã khiến Hoài Linh phải giơ hai tay... 'đầu hàng'.

Theo Giadinhvietnam.com

Hoài Linh

Trung Dân

Bình luận