20/11, cậu bé mang bao tải tới tặng cô giáo, món quà bên trong khiến tất cả bối rối xúc động

Món quà mà cậu bé vùng cao này dành tặng cô giáo khiến không chỉ người nhân mà cả những người xung quanh bất ngờ xúc động.


ngày Nhà giáo Việt Nam

Bình luận