5 chú tiểu: Đi thỉnh kinh đen ra con rồi sao?

Thầy cao tay quá, mua kem chống nắng cho Pháp Tâm rồi cho lên đường đi thỉnh kinh luôn...

Thầy cao tay quá, mua kem chống nắng cho Pháp Tâm rồi cho lên đường đi thỉnh kinh luôn...

Theo Hong


5 chú tiểu

Bình luận