6 câu hỏi gây tranh cãi nhất trong "Ai là triệu phú"

Chúng tôi đã đưa những câu hỏi gây tranh cãi trong chương trình "Ai là triệu phú" cho độc giả trả lời và nhận được kết quả bất ngờ.

Chúng tôi đã đưa những câu hỏi gây tranh cãi trong chương trình "Ai là triệu phú" cho độc giả trả lời và nhận được kết quả bất ngờ.

Theo Zing

ai là triệu phú

Bình luận