6 năm trước Hoàng Thùy đã trả lời phỏng vấn "cực bá đạo" thế nào

6 năm trước Hoàng Thuỳ trả lời phỏng vấn đã "siêu cứng" thì 6 năm sau cũng vẫn đỉnh như vậy.

6 năm trước Hoàng Thuỳ trả lời phỏng vấn đã "siêu cứng" thì 6 năm sau cũng vẫn đỉnh như vậy.

Theo Trí Thức Trẻ

Hoàng Thùy

Bình luận