6 nỗi đau của chị em mà đàn ông không bao giờ hiểu được

Nhưng ngoài cơn đau đẻ khủng khiếp, còn những nỗi đau thấu tâm can mà chỉ có chị em mới hiểu, đàn ông không bao giờ cảm nhận được.

Hầu hết mọi người đều cho rằng, với phụ nữ, đau đẻ là kinh dị nhất. Nhưng ngoài cơn đau đẻ khủng khiếp, còn những nỗi đau thấu tâm can mà chỉ có chị em mới hiểu, đàn ông không bao giờ cảm nhận được.

Theo Khampha

đau đẻ

nỗi đau của chị em

Bình luận