8 dấu hiệu bất thường về sức khỏe ở trẻ dưới 4 tháng tuổi

Cha mẹ cần biết các dấu hiệu bất thường này ở trẻ sơ sinh dưới 4 tháng tuổi để có hướng xử lý kịp thời.

Cha mẹ cần biết các dấu hiệu bất thường này ở trẻ sơ sinh dưới 4 tháng tuổi để có hướng xử lý kịp thời. 

Trẻ sơ sinh

sức khỏe

Bình luận