Anh Đức - Trấn Thành thử đá bay nắp chai và cái kết... sấp mặt

Thực hiện thử thách đá bay nắp chai, Anh Đức ngã sõng soài ra sàn trong khi Trấn Thành làm văng cả máy quay khiến fans cười bò.

Thực hiện thử thách đá bay nắp chai, Anh Đức ngã sõng soài ra sàn trong khi Trấn Thành làm văng cả máy quay khiến fans cười bò.

Theo Zing


Trấn Thành

Anh Đức

Bình luận