Áp dụng ngay "qui tắc 4 ấm" để bảo vệ trẻ ngày lạnh

Bình luận0

Trong những ngày lạnh đột ngôt trẻ dễ bị nhiễm lạnh và bị viêm phổi do vậy các mẹ phải tìm cách giữ ấm cơ thể của trẻ.

Trong những ngày lạnh đột ngôt trẻ dễ bị nhiễm lạnh và bị viêm phổi do vậy các mẹ phải tìm cách giữ ấm cơ thể của trẻ.

Bình luận(0)