'ATM' nhận trả hồ sơ tự động 24/7 tại TP.HCM

UBND quận 6, TP.HCM, vừa ra mắt "Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7" nhằm tạo thêm kênh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-atm-nhan-tra-ho-so-tu-dong-247-tai-tphcm-post1191185.html

thủ tục hành chính

Bình luận