Bác sĩ Chiêm Quốc Thái: 'Tôi sẽ tiếp tục giám đốc thẩm'

Không hài lòng với bản án phúc thẩm vì vai trò của bà Trần Hoa Sen chưa được làm rõ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết ông sẽ tiếp tục làm đơn đề nghị giám đốc thẩm.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-bac-si-chiem-quoc-thai-toi-se-tiep-tuc-giam-doc-tham-post1098388.html

Chiêm Quốc Thái

Bình luận