Bài cúng Táo Quân theo "Văn khấn cổ truyền Việt Nam"

Bài khấn tiễn Táo Quân về trời là một trong những nghi lễ không thể thiếu trong văn hóa cổ truyền nước ta.

Bài khấn tiễn Táo Quân về trời là một trong những nghi lễ không thể thiếu trong văn hóa cổ truyền nước ta.


Theo Khám Phá

Bài cúng Táo Quân

Bình luận