Bạn có đang tự giết mình mà không hề hay biết...

Bạn có đang nằm trong số này không?

Bạn có đang nằm trong số này không?

 
>> Đau ở đâu trên cơ thể thì nguy hiểm? Hình ảnh này là câu trả lời!

Theo Tịnh Tâm


câu chuyện cuộc sống

Bình luận