Bạn có thể ngồi quá 5 phút để anh chàng này cắt tóc?

Gặp được những anh thợ cắt tóc thú vị là niềm vui của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, với tợ cắt tóc vui tính quá như thế này thì mọi chuyện lại khác.

Gặp được những anh thợ cắt tóc thú vị là niềm vui của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, với tợ cắt tóc vui tính quá như thế này thì mọi chuyện lại khác.

Cắt tóc bằng kéo đã trở nên quá tầm thường. Người ta bắt đầu dùng dao để cắt tóc. Tuy nhiên, phải là người vô cùng dũng cảm, bạn mới có thể ngồi yên vị để cho anh thợ vui tính này thi triển tài năng.


Theo VietNamNet

cắt tóc

Bình luận