Bảo Anh: "Tôi không chấp nhận bạn trai có em nuôi, em kết nghĩa, em bà con xa"

Đừng trách phụ nữ hay ghen, tính sở hữu cao. Bởi rõ ràng chuyện "em gái mưa" có mấy người chịu đựng được?

Đừng trách phụ nữ hay ghen, tính sở hữu cao. Bởi rõ ràng chuyện "em gái mưa" có mấy người chịu đựng được?

Theo Trí thức trẻ

Bảo Anh

Bình luận