Bão sắp đến, phải sắm ngay thứ này

Anh có thứ này rồi, mưa gió cứ ở ngoài mà khóc.

Anh có thứ này rồi, mưa gió cứ ở ngoài mà khóc.

Theo Dân Việt

clip hot

mưa gió

Bình luận