Bé gái Trung Quốc khổ luyện để trở thành vận động viên trượt băng

Alice (8 tuổi, Thiên Tân, Trung Quốc) đã luyện tập rất chăm chỉ để trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật. Trên đường đếp lớp tập, bé còn tranh thủ thời gian để học bài.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-be-gai-trung-quoc-kho-luyen-de-tro-thanh-van-dong-vien-truot-bang-post1190898.html

trượt băng nghệ thuật

Bình luận