Bên trong khu cách ly 138 học sinh ở Chí Linh

Trường THCS Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) là nơi cách ly 138 học sinh cùng 43 cán bộ, giáo viên sau khi những người này tiếp xúc với bệnh nhân 1814.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-ben-trong-khu-cach-ly-138-hoc-sinh-o-chi-linh-post1180029.html?fbclid=IwAR0fcKbRbDObm1TdqCdrD8CrEDbJLhbjnN3aZmEiGQbPaoea8j0melPCYNY

Covid-19

Bình luận