Bị đỏ mặt khi uống bia? Không tốt tí nào đâu!

Nếu bạn cũng thuộc kiểu người này thì xin chia buồn, vì đó là một tin không hay chút nào đâu.

Nếu bạn cũng thuộc kiểu người này thì xin chia buồn, vì đó là một tin không hay chút nào đâu.

Theo Trí thức trẻ

gây hại cho sức khỏe

Uống bia rượu

Bình luận