Bích Phương khiến fan cười bò khi thực hiện thử thách "Tam sao thất bản"

Đây là trò chơi khiến nhiều người buồn cười nhất trong buổi off fan của Bích Phương khi cô thực hiện thử thách "Tam sao thất bản".

Đây là trò chơi khiến nhiều người buồn cười nhất trong buổi off fan của Bích Phương khi cô thực hiện thử thách "Tam sao thất bản".

Theo Khám phá

Bích Phương

tam sao thất bản

Bình luận