Bố bị bắt làm con tin, bé trai 6 tuổi xông vào cứu bố khỏi tên cướp có súng

Ba tên cướp xông vào cửa hàn kẹp cổ, bắt bố làm con tin, bé trai 6 tuổi lao vào đá liên tiếp...

Ba tên cướp xông vào cửa hàn kẹp cổ, bắt bố làm con tin, bé trai 6 tuổi lao vào đá liên tiếp và cố gắng kéo bố thoát khỏi tên cướp đang cầm súng.
 


Theo VietNamNet

 


Tên cướp

giải cứu

con tin

Bình luận