Bộ trang phục Halloween có giá 1 triệu USD

Bình luận0

Lấy ý tưởng từ trò chơi slinkynổi tiếng các nhà thiết kế người Mỹ đã làm ra một bộ trang phục Halloween độcđáo nhưng với giá lên đến 1 triệu USD.

 

  Cỡ chữ

Lấy ý tưởng từ trò chơi slinky nổi tiếng các nhà thiết kế người Mỹ đã làm ra một bộ trang phục Halloween độc đáo nhưng với giá lên đến 1 triệu USD.
 

Theo Vtc

 

  Cỡ chữ

Bình luận(0)