Bóp còi cảnh báo, xe cứu thương bị 2 côn đồ đuổi theo chém

Tức giận vì bị xe cứu thương bóp còi, 2 tên côn đồ liền phóng xe theo, dùng dao, rìu bổ liên tiếp.

Tức giận vì bị xe cứu thương bóp còi, 2 tên côn đồ liền phóng xe theo, dùng dao, rìu bổ liên tiếp.

Theo VTC


xe cứu thương

côn đồ

Bình luận