BTV truyền hình "hợp ca" ca khúc Đứa bé

Thật hiếm khi được xemcác biêntập viên truyền hình hợp ca một bài hát xúc động như thế này.

 

  Cỡ chữ
Thật hiếm khi được xem các biên tập viên truyền hình hợp ca một bài hát xúc động như thế này.

NAT

 

  Cỡ chữ