Cả showbiz hợp lại cũng không ngăn cản được Sơn Tùng M-TP!

"Hưng quan niệm rằng, cái nghề này khi ông tổ nghề đã gọi đúng tên và tài năng có sẵn thì không bao giờ có một sự cản trở...

"Hưng quan niệm rằng, cái nghề này khi ông tổ nghề đã gọi đúng tên và tài năng có sẵn thì không bao giờ có một sự cản trở nào ngăn lại được. Đối với Sơn Tùng, Hưng thích thiệt..."

 


Đàm Vĩnh Hưng

Sơn Tùng M-TP

Bình luận