Các cầu thủ Real tổ chức buổi lễ rước Cúp quanh các con phố

Các cầu thủ Real tổ chức buổi lễ rước Cúp quanh các con phố, với sự hiện diện của hơn 100.000 người

Các cầu thủ Real tổ chức buổi lễ rước Cúp quanh các con phố, với sự hiện diện của hơn 100.000 người.

Theo Trí Thức Trẻ

lễ rước Cúp

Bình luận