Các nhà báo tin tưởng ở "Điều còn mãi"

Nhà báo Chu Minh Vũ: Tôi rất ấn tượng với những gì VietNamNet và nhạc sĩ Dương Thụ đã kiên nhẫn theo đuổi. Điều còn mãi đã thành hình dạng của một sự kiện âm nhạc. Ở sự kiện đó, gồm cả hai lý do.

Nhà báo Chu Minh Vũ: Tôi rất ấn tượng với những gì VietNamNet và nhạc sĩ Dương Thụ đã kiên nhẫn theo đuổi. Điều còn mãi đã thành hình dạng của một sự kiện âm nhạc. Ở sự kiện đó, gồm cả hai lý do.

Theo VNN

Bình luận