Cách bật điều hòa tiết kiệm điện khi trời nắng nóng kéo dài

Tại nhiều gia đình trong vài ngày gần đây, điều hòa được sử dụng 24/24 giờ, với mức 22 - 23 độ C, thậm chí dưới 20 độ C. Nhưng đó có phải là nhiệt độ hợp lý nhất cho sức khỏe và thực sự tiết kiệm điện hay không?

Tại nhiều gia đình trong vài ngày gần đây, điều hòa được sử dụng 24/24 giờ, với mức 22 - 23 độ C, thậm chí dưới 20 độ C. Nhưng đó có phải là nhiệt độ hợp lý nhất cho sức khỏe và thực sự tiết kiệm điện hay không?
Theo VTC14                         

Clip

nắng nóng

sức khỏe

điều hòa

Bình luận