Cách giải quyết của phụ nữ

Rất "nữ tính" nhưng hiệu quả công việc vẫn rất cao!

 

  Cỡ chữ
Rất "nữ tính" nhưng hiệu quả công việc vẫn rất cao!

Theo Tuấn Anh
VTC

 

  Cỡ chữ