Cách xử lý khẩn cấp khi bị sốc nhiệt mùa nắng nóng

Nếu không xử lý kịp thời, ngay sau khi ra ngoài nắng và bị sốc nhiệt, nạn nhân có thể tử vong, hoặc tổn thương vĩnh viễn nội tạng.

Nếu không xử lý kịp thời, ngay sau khi ra ngoài nắng và bị sốc nhiệt, nạn nhân có thể tử vong, hoặc tổn thương vĩnh viễn nội tạng.

>>
Cơ thể con người thay đổi như thế nào suốt cuộc đời?

Theo Zing


nắng nóng

sốc nhiệt

Bình luận