Cách xử lý khi bị chó cắn

Việc bị chó cắn, tấn công là tai nạn phổ biến. Tuy nhiên nhiều trường hợp do không biết xử lý đúng cách đã dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Việc bị chó cắn, tấn công là tai nạn phổ biến. Tuy nhiên nhiều trường hợp do không biết xử lý đúng cách đã dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Theo Zing

bị chó cắn

Cách xử lý khi bị chó cắn

Bình luận