Cái kết đắng cho cô gái tập yoga trên cây cầu gỗ bắc qua suối

Ban đầu mọi việc diễn ra khá thuận lợi nhưng chỉ vì một phút sơ ý, cô nàng đã nhận một cái kết quá đau...

Ban đầu mọi việc diễn ra khá thuận lợi nhưng chỉ vì một phút sơ ý, cô nàng đã nhận một cái kết quá đau...

Theo Trí thức trẻ

Tập Yoga

Bình luận